Profil

Marianne Bille Wegmann (tidligere: Jendresen)

Lægevidenskabelig embedseksamen Københavns Universitet 1985
Speciallæge i kirurgi i 1996
Speciallæge i kirurgisk gastroenterologi i 2001

Uddannelsen som speciallæge er foregået på Rigshospitalet og Hillerød Sygehus, suppleret med videreuddannelse i avanceret endoskopi, minimal invasiv kirurgi incl. robotkirurgi i USA, Frankrig, Tyskland og Danmark.

Jeg har været ansat i 25 år på Rigshospitalet, i 2001-2016 som overlæge med ansvar for alle former for kikkertundersøgelser og behandlinger indenfor mave-tarm- kirurgien samt laparoskopisk og robotassisteret kirurgi.

Mangeårigt medlem af styregruppen for Dansk Esophagus-, Cardia- og Ventrikelkarcinom Database (DECV) som laver retningslinjer for udredning og behandling af lidelser i spiserør og mavesæk.

Personale:

Sygeplejerske Bente samt stud.med’er Maria og Johanne